Blog

Proč vlastně jíme?

Dnešní zamyšlení věnuji velmi prosté otázce: „Proč vlastně jíme“? Zdánlivě a na první pohled nesmyslná a zbytečná otázka, získává zcela nový rozměr a význam, když se rozhlédneme kolem sebe a uvědomíme si stav naší společnosti. A to nejen ten zdravotní, ale i zdánlivě nesouvisející, emocionální a mentální. Nechtěl bych se tímto pojednáním připojit k dlouhé řadě nespokojených kritiků současných poměrů, ani dávat návody, jak se z této krize dostat. Já si totiž ani nemyslím, že by něco na tomto světě bylo špatně, protože cokoliv je, je z nějakého důvodu. Chci se jen hlouběji zamyslet, nad smyslem našeho stravování a možná poodhalit jeho původní poslání a podstatu.

Není to tak dávno, co jsem preferoval jeden velmi rozšířený výživový směr, který se jevil velmi logicky a rozumně a který jsem opustil z prostého pudu sebezáchovy. V současnosti preferuji jiný výživový směr a tak se přímo nabízí možnost srovnání, ale ani to není hlavním cílem dnešního zamyšlení. Stále tu totiž zůstává jedna nezodpovězená otázka: „Proč vlastně jíme“?

V prvé řadě chci všechny ty z vás, kteří začali pochybovat o mém zdravém rozumu, uklidnit. Nezbláznil jsem se a ani si nehraji na novodobého Mesiáše, který přinese nějaké rozhřešení, spásu či odpověď na otázku, zda bylo dřív vejce nebo slepice. Moje myšlenky, spíše jen tak poletují kolem původního smyslu a významu potravy v životě člověka. Ano, především člověka, neboť se domnívám, že právě člověk dal potravě úplně novou dimenzi fungování. V celé živočišné říši, asi nenajdeme jediný živočišný druh, kromě domestikovaných zvířat, který by měl podobné stravovací návyky a zvyklosti, jako právě člověk. Ale pojďme se nyní ponořit trochu hlouběji do králičí nory, abychom zjistili, kam až nás může dovést.

Potrava jako taková, ať už se jedná o jakoukoliv organickou hmotu, slouží jako zdroj energie, stavebních látek a podpůrných prvků, pro živé organismy, na této planetě. Pro celou živočišnou i rostlinnou říši, je to spíše záležitost instinktivní a vrozená, vyjma člověka. Žádný živý tvor ani rostlina, nepřemýšlí o tomto zdroji tak, jako člověk. Což vůbec není nic špatného, protože si myslím, že kromě nesporného výživového aspektu, jsme potravu dostali také tak nějak pro zábavu a potěšení. Nevím jestli si to uvědomujete, ale to, co se svojí potravou vytváří člověk, je v celé živočišné i rostlinné říši naprosto ojedinělé, ať už je výsledný efekt jakýkoliv. Takže původní dvě funkce potravy pro člověka jsou myslím zcela evidentní. Za prvé je to zdroj živin a za druhé, je to nástroj k rozvíjení lidských dovedností a vlastností, jako je kreativita či intelekt.

A zde, na tomto místě, se na moment zastavíme. Zdroj živin a zábavy. Všimněte si, že potrava je tu především z důvodu uspokojování našich potřeb. Na jedné straně je to potřeba přežití a na straně druhé potřeba kreativní seberealizace. Ale ruku na srdce, opravdu nám současný většinový způsob stravování, přináší oba tyto úžasné zdroje kvalitního sebeuspokojení? Kreativita při tvorbě pokrmů, se tak nějak vytratila do plastikových kelímků v regálech supermarketů a kvalitní živiny vzaly jaksi také za své, když jsme dovolili, aby se z úžasného dobrodružství stalo průmyslové odvětví.

Proč tedy vlastně v současné době vůbec jíme? Jsem přesvědčen o tom, že vysoké procento současné lidské populace, si tuto otázku nikdy nepoložilo. Mnozí by si jistě i mysleli, že je tato otázka naprosto absurdní a odpověď na ní zcela evidentní. Ale vědí tito lidé alespoň základní fakta o fungování našeho organismu a vlivu, kterou na jeho kvalitu právě potrava má? Dennodenně  se přesvědčuji o tom, že lidé svoje stravování berou již tak automaticky a strojově, jako by se jednalo o něco naprosto okrajového v jejich životě. Výběr potravin se často řídí pouze diktátem chuťových pohárků a cenovými etiketami na jejich plastikových obalech. A přitom naše potrava může být tak úžasným dobrodružstvím. Hrou, která nás může naplnit obrovskou radostí a pocitem sebeuspokojení. A především může být zdrojem našeho pevného zdraví, které je jedním z nejdůležitějších předpokladů šťastného a produktivního života.

A co pro vás? Čím je potrava pro vás? Je to pouze variabilně upravená mrtvá hmota, která slouží k uspokojení vašich neuspokojitelných chutí a k udržování stálého pocitu naplněného žaludku? A nebo je pro vás potrava úžasným dobrodružstvím, hravou a kreativní zábavou či zdrojem vašeho zářícího zdraví a vitality? Pořád je tu ona nezodpovězená otázka: Proč vlastně jíme?

 

Jindřich Tvrdík

www.vitalniprincip.cz

Proč vlastně jíme?
Proč vlastně jíme?