Blog

Proveďte mentální očistu a uvidíte zázraky

Dnešní den jsem zasvětil odpočinku a tzv. mentální očistě. Uvědomil jsem si, že některé moje myšlenkové vzorce a návyky, vůbec neplní funkci pozitivních tvůrců mé životní reality. Ba naopak. Podílejí se na destruktivních a dysfunkčních formátech myšlení a následného konání. A to je pro mně naprosto nepřijatelný stav. A tímto odporem se vše samozřejmě jenom zhoršuje…Každý den se kolem naší mysli formují miliardy myšlenek. Na jejich tvorbu nemáme nejmenší vliv. Kde vznikají? Kdo je produkuje a za jakým účelem? Nevíme. Ale ani to není důležité, protože tyto myšlenky jsou „pouhými“ myšlenkami a nemají prozatím žádnou důležitost ani váhu. Objeví se odnikud. Zlomek sekundy se jeví jako důležité, snaží se zaujmout naší pozornost a poté se ztratí neznámo kam.

Onu důležitost a váhu jim udělíme až my. Naší pozorností. V dětství získávají myšlenky naší pozornost tím, že jsou produkovány autoritami, které uznáváme a které nás chtějí nějakým způsobem formovat pro své zájmy a účely. Naprosto jim věříme a nasáváme jejich myšlenky jako houby. Je tak snadné získat pozornost dítěte a přesvědčit ho o své pravdě. Z té doby pocházejí taková tvrzení jako: „Nedělej to!“; „Ty jsi ale zlý“; „Nic neumíš“; „Všechno jenom pokazíš“ nebo „Podívej na sousedovic Jeníčka, z něho si vezmi příklad“; „Měl bys to dělat jako tvůj bratr“; „Styď se!“ apod. Jistě si tam každý dosadí něco svého.

Později už bychom dokázali rozeznat, zda je myšlenka pravdivá nebo ne, ale to už bývá pro většinu z nás příliš pozdě. Myšlenkové konstrukce a s nimi související vzorce chování již byly vytvořeny. Nyní se pouze utvrzujeme v tom, že myšlenky byly pravdivé a formujeme podle nich okolní svět. Vytváříme svou realitu. Ve většině případů je to realita našich rodičů, sourozenců, sousedů, učitelů a jiných „autorit“ z našeho dětství.

A co teď? Jsme tu. Myšlenkové vzorce jsou dány. Realita je vytvořena. Chováme se a jednáme podle programu, který nám byl vložen v dětství a mnohdy o tom ani nevíme. Vezměte si například takovou zcela nevinnou a v mnoha případech chtěnou myšlenku, jako je: „Jsem naprosto samostatný a soběstačný. Nikoho nepotřebuji“. To se zdá jako dobré tvrzení. Od dětství je nám vštěpováno, že je dobré být samostatný a soběstačný. Ale pozor, nesmí se to přehnat. Dovětek „nikoho nepotřebuji“, už je tam tak trošku navíc a vzniká většinou později. Možná jako jakýsi vzdor. A následky? Vesmír nemá smysl pro humor a dá nám vždy přesně to nač myslíme. A když nikoho nepotřebujeme, nebudeme tedy nikoho mít. A co víc, nikdo nás také nebude potřebovat. A to je jen drobný příklad za všechny. Jistě by jste takových tvrzení objevili celou řadu.

A teď jak z toho ven? Důležité je uvědomění a přijetí. Pokud si uvědomujeme, že naši životní situaci utvářejí nějaké dysfunkční myšlenkové vzorce, máme napůl vyhráno.

Pokuste se je všechny objevit. Nemělo by to být těžké, neboť se pořád opakují. Dokola. Jako písnička z flašinetu. Objevte vše co je ve vašem životě dysfunkční a uvědomte si myšlenkové konstrukce, které tyto situace potvrzují. Např.: Máte málo peněz a sotva vystačíte od výplaty k výplatě. A myšlenkový vzorec? „Táta vždycky říkal, že peníze nerostou na stromech“ nebo „Peníze kazí charakter“. Uvědomte si všechny situace, které neslouží vašemu nejvyššímu dobru a objevte myšlenky, které tyto situace pořád dokola vytvářejí. A teď je s láskou přijměte. Přijměte je jako něco co je vaší součástí a proto, že už to neplní svůj účel, tak se s tím rozlučte. Prostě to odhoďte.

Ale samotné odhození ještě nestačí. Je třeba tyto dysfunkční myšlenky nebo vzorce nahradit jinými myšlenkami. A teď se rozhlédněte po těch miliardách myšlenek, které kolem vás denně krouží a zaměřte svou pozornost na tu, kterou chcete. Myšlenku, která vás povede k vašemu nejvyššímu dobru. Nejkrásnější myšlenku o vás samých a světě kolem vás.

Tato metoda se dá použít v jakémkoliv aspektu vašeho života. Ať už chcete změnit zaměstnání, najít si partnera pro život, zhubnout nebo se uzdravit, odhoďte vaše staré nefunkční myšlenkové vzorce a nahraďte je novými. Použijte tuto mentální očistu a přijměte zázrak změny. Milujte se a chtějte pro sebe to nejlepší. Zasloužíte si to.

Někdy příště si povíme něco o technikách práce s myšlenkami, tak jak je používá metoda Vitální princip.

Jindřich Tvrdík

www.vitalniprincip.cz

Myšlenky
Myšlenky