Blog

Prvním předpokladem změny, je ochota se změnit

Napadlo váš už někdy, proč je kolem nás stále více a více lidí, kteří se potýkají s nadváhou, civilizačními chorobami, různými závislostmi, stresem, aj. negativními aspekty moderního způsobu života? Navzdory vědeckému pokroku na poli zdravotnictví, potravinářství a farmacie, je stále více lidí postiženo sníženou kvalitou života. A mnozí z nás si jsou tohoto fenoménu dobře vědomi. Řekl bych, že většina z nás. A mnozí by to také rádi změnili, a skutečně se o to poctivě snaží. Alespoň jednou za rok, v prvním lednovém týdnu. Ale nechci dnes nikoho pranýřovat za nesplněná novoroční předsevzetí. Chci se spíš zamyslet nad tím, kde je zakopaný onen pověstný pes.
Přichází za mnou mnoho lidí, kteří se cítí být osloveni změnou, kterou jsem se svým tělem dokázal provést já a žádají mě o radu nebo recept, jak toto provést také se svým tělem. Nemálo lidí je ochotno utratit velmi vysoké částky za různé „zaručené“ recepty, návody nebo prostředky na hubnutí, pročištění organismu a léky. Všichni jsou příjemně překvapeni, když jim sdělím, že za léky či jiné „přírodní“ prostředky nic navíc platit nemusí, neboť všechno může být naprosto přirozenou součástí jejich životního stylu. Zhusta jim musím vysvětlovat, že drtivá většina všech chemických či přírodních produktů, je z dlouhodobého hlediska neúčinných, ba naopak, mohou nadělat více škody než užitku. Nadšeni jsou do chvíle, než provedu podrobnou analýzu jejich životního stylu a sdělím jim, co všechno budou muset změnit. „A opravdu si myslíte, že musím na tu očistu střev“? „Ale já sladký miluju, to mi nemůžete vzít“! „Bez pečiva si den prostě nedokážu představit“! Kdepak pohyb každé ráno, na to já vůbec nemám čas“. To je jen několik nejčastěji se opakujících námitek, které slyším dnes a denně od lidí, kteří vinou svých návyků, těžce poškodili svoje tělesné schránky a v několika případech se dostali na pokraj smrti. Raději budou dál otravovat svoje těla jedy, nechávat chřadnout jejich pohybová ústrojí a stresovat se pro….pro co vlastně? Pro pár korun navíc? Pro úspěch? Pro větší dům nebo luxusnější vůz? Zjistil jsem, že základním problémem všech těchto lidí, je neochota změnit sebe sama.
Ano, neochota se změnit, to je to oč tu běží. Samozřejmě, že některé kosmetické změny jsou tito lidé ochotni provést, ale nesmí se jim sahat na to, co mají rádi, nebo na čem jsou závislí. Ale o tom já nemluvím dámy a pánové. Já mám na mysli změnu jinou. Ne změnu jedné značky sýra za jinou, nebo změnu jedné značky léků za jinou. Změna o které se bavím, je změnou podstaty vnímání. Tak jak dnes většina lidí chápe problematiku zdraví a šťastného života, nezřídka vychází z převzatých názorů lidí, kteří se snaží prosadit své zájmy a neváhají k tomu použít jakékoliv prostředky. Ať už jsou to zmanipulované nebo zavádějící výzkumné práce, prodejné celebrity nebo hromadné sdělovací prostředky. Vím, je těžké rozlišit v této záplavě informací, ty pravdivé a důležité, ale trocha selského rozumu vám jistě bude velmi dobrým pomocníkem. Ale ochota či neochota provést změnu podstaty vnímání, už je na nás samotných. Ochota a neochota se změnit, je ten nepatrný rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem v oblasti změny životního stylu.
A v čem já vidím řešení tohoto problému? Mám pocit, že řešení je v otevřenosti naší mysli. A to oběma směry. Šálek čaje, který je po okraj plný, s největší pravděpodobností přelijeme, když se do něho budeme pokoušet lít další čaj. A tak je to i s naší myslí. Mysl, která je plná starých myšlenkových konstrukcí, převzatých názorů a lživých informací, s největší pravděpodobností, už nepojme žádné jiné názory nebo informace, byť by byly sebepravdivější nebo sebelogičtější. Nejdříve je tedy třeba „uvolnit místo“. Vyházet odpadky z naší mysli a otevřít ji novým obzorům. Až poté přijde na řadu přijímání nových pravd. Ale ne pravd cizích, ale svých. Pravd získaných vlastní zkušeností. Staňme se nejprve prázdnými šálky a poté s rozmyslem a rozvahou tento šálek naplňme. Naplňme jej myšlenkami, které nám budou sloužit. Budou sloužit našemu nejvyššímu dobru, které si zasloužíme.
Pokud budeme ochotni se změnit, získáme všechno nač jen pomyslíme. Zdraví, štěstí, úspěch. Staňme se ochotnými se změnit. Je to jediná cesta k záchraně. Pusťme se starých dogmat a uvolněme místo novým svěžím myšlenkám a názorům. Pusťme všechno, co už neslouží našemu nejvyššímu dobru. A ve chvíli, kdy budeme takto připraveni, ukáže se nová cesta. Hodně štěstí nám všem.

Jindřich Tvrdík

www.vitalniprincip.cz

Ochota se změnit je klíčem
Ochota se změnit je klíčem