Blog

Vitální princip, jako tajná zbraň, ve výkonnostním sportu

Často jsem dotazován, jaká je účinnost metody Vitální princip u sportovců. Jestli je koncept syrové stravy použitelný pro sportovce a v jakých sportovních odvětvích. Rozhodl jsem se proto, že tímto krátkým článkem zodpovím nejčastější dotazy a nastíním svoji vizi sportovce nové generace.

Především je třeba, pro naše účely, rozlišit kategorie sportovců. A to na sportovce rekreační  a výkonnostní. U rekreačních sportovců, platí tatáž pravidla, jako u nesportujících nebo příležitostných sportovců. Metoda Vitální princip je v podstatě přímo určená pro tuto kategorii sportovních nadšenců… Vytváří přímo podmínky, pro zlepšení zdravotního stavu, kondice, energetické bilance a snížení hmotnosti člověka. Všechny tyto pozitivní důsledky praktikování metody Vitální princip, vedou k vyšším výkonům a tím i k větší radosti z každé sportovní aktivity. Neméně důležitým faktorem je i prevence zranění, díky posílení hlubokého stabilizačního systému a zvýšení pružnosti těla. Další výhodou je odstranění některých tělesných obstrukcí a očištění organismu od vápenatých usazenin a zkrystalizované kyseliny močové, což má za následek zlepšení prokrvení a tím i pohyblivosti svalových tkání a zmírnění bolestivosti kloubů a tím také zvýšení jejich pohyblivosti. Dalším pozitivním faktorem, je posílení imunitního systému a tím i lepší eliminace různých přetížení, které čas od času potkají každého sportovce. A tím samozřejmě výhody metody Vitální princip zdaleka nekončí. Ale já bych se nyní rád věnoval sportovcům výkonnostním, protože některá pozitiva jsou využitelná v obou skupinách.

Vitální princip má v sobě ukrytý obrovský potenciál. Ukažme si ho na modelovém příkladu sportovce, např. vrcholového tenisty. Vrcholový tenista typu Radka Štěpánka nebo Tomáše Berdycha, abychom zůstali doma, potřebuje ke svému perfektnímu fungování na kurtu několik základních vlastností:

  1. rychlost
  2. sílu
  3. vytrvalost
  4. pružnost
  5. koncentraci
  6. sebeovládání
  7. motivaci

Současní vrcholoví sportovci, všechny tyto vlastnosti, samozřejmě ve větší či menší míře mají. A to fungují na běžné sportovní výživě, kterou jim ordinují jejich trenéři a poradci, nebo na běžné stravě, což je ten horší případ. Setkávám se i se sportovci, kteří vůbec netuší, jak obrovský význam může výživa sehrát v jejich sportovním, ale i osobním životě. Pojídání „mrtvé“ stravy, napěchované chemickými látkami, skutečně není cestou na vysněný sportovní Olymp. Pojďme se nyní podívat na to, co by s jejich  vlastnostmi provedlo, použití zcela nového komplexního přístupu s programem výživového směru nové generace, kterým bezesporu Vitální princip je.

V prvé řadě, by díky detoxikaci organismu tenisty, došlo k odstranění různých tělesných obstrukcí, usazenin a toxinů, které někdy brání sportovci v plném rozvinutí svého potenciálu. Ať už je to ve formě různých bolestí, ztuhnutí, nízké hladiny energie a tím i rychlejšího vyčerpání, nebo náchylností k různým onemocněním a zraněním. Jeho tělo by začalo lépe zpracovávat odpadové látky vznikající vysokou tělesnou zátěží a beze zbytku by je vylučovalo. V neposlední řadě by se zlepšila i motorika  a koncentrace tenisty, neboť by došlo k očistě nervového systému, který by začal mnohem lépe fungovat, což považuji za jednu z nejlepších konkurenčních výhod sportovce.

Ve druhé fázi, bych se zaměřil na revitalizaci organismu a zlepšení energetické bilance tenisty, pomocí stravovacího plánu s převažující složkou „živých“ tedy syrových potravin, v ideálním případě jejich stoprocentním zastoupením. Proč syrové potraviny? Hned z několika důvodů. Často vidím sportovce konzumovat a kombinovat potraviny, podle starých modelů racionální výživy. V některých sportovních odvětvích, se ještě stále za nejlepší jídlo považuje kuře s rýží. Nic ale není tak daleko od pravdy. Výživa nové generace představuje návrat k nejpřirozenějším potravinám a jejich vhodným kombinacím. Ve chvíli, kdy tenista ze svého jídelníčku vyloučí veškeré tepelně upravené „škroby“, mléko a mléčné výrobky a z valné části také maso, zažije neuvěřitelný příval energie, která byla dříve používána na trávení právě těchto nevhodných potravin a jejich kombinací. Jednoduché cukry, které začne konzumovat ve formě „živých“ potravin, jako je ovoce a zelenina, mu zajistí vysokou úroveň energie. Tyto potraviny obsahují veškeré enzymy, vitamíny, minerály a stopové prvky v poměrech, které bohužel není dnešní věda schopna napodobit. Takže ani doplňky výživy nemají takové schopnosti, jako syrová strava. Ba naopak, z valné většiny jsou přímo škodlivé. Pokud se tenista zaměří na koncept syrové stravy, bude přímo šokován změnou, kterou po několika dnech či týdnech pocítí. Vyloučení určitých druhů tepelně či chemicky upravených potravin, bude mít za následek uvolnění skrytých energetických rezerv a jejich využití při výkonu.

Dalším faktorem, který je možné u výkonnostního tenisty využít, je koncept motivačního faktoru s prvky meditace, pro zvýšení koncentrace a sebeovládání sportovce. Nezřídka vidíme přemrštěné reakce tenistů na kurtu, či jejich selhání v závěrečných minutách zápasů z důvodu ztráty koncentrace nebo sebeovládání. I toto řeší stravovací program metody Vitální princip, neboť vyloučení dráždivých nepřirozených potravin, zvyšuje míru tolerance vůči vznikajícím stresům a naopak zlepšuje míru koncentrace a chladného uvažování, které je tak potřebné v exponovaných zápasech. Nicméně i denní motivování, trénink sebeovládání a disciplíny je nepřehlédnutelným faktorem úspěchu metody Vitální princip na poli sportovního zápolení.

Další faktory již nejsou z hlediska výkonnostního sportovce tak důležité, proto se o nich zmíním jen okrajově. Věřím, že správná pohybová aktivita a relaxační technika, jsou denním chlebem těchto novodobých gladiátorů. Pouze snad, bych upozornil na důležitost pohybové aktivity na aktivaci lymfatického systému a posílení hlubokého stabilizačního systému. Tyto pohybové aktivity, jsou součástí metody Vitální princip a tudíž k dispozici i vrcholovým sportovcům.

Jak vidíte, metoda Vitální princip, je pro vrcholové sportovce, skoro všech odvětví (snad s výjimkou silových výkonnostních sportů), více než vhodná. Nebál bych se jí dokonce označit jako klíčovou, v době, kdy vrcholový sport, za současných podmínek, dosahuje svých limitů. Přeji vám, ať je vaše cesta výkonnostním sportem nejen cestou k úspěchu, ale i cestou ke zdraví a radosti z pohybu.

 

Jindřich Tvrdík

www.vitalniprincip.cz

Vitální princip ve vrcholovém sportu
Vitální princip ve vrcholovém sportu