Blog

Víte jakou cenu má váš život?

Dnes jsem se zamyslel nad otázkou, jakou cenu má pro nás náš život. Nemyslím tím nějakou hypotetickou duchovní hodnotu, ale čistě finanční. Kolik peněz bychom byli ochotni vydat za změnu našeho života. Ať už by se jednalo o zdraví, úspěch, vztah nebo vše najednou. Jakou finanční částku bychom byli ochotni poskytnout jako protihodnotu za získání naprosto nové životní situace. Za získání našeho vysněného života. A je vůbec možné získat něco, cokoliv, v tomto světě zdarma? Jakou hodnotu mají „věci“ zdarma? A jakou hodnotu musí daná „věc“ mít, abychom si jí vážili? Všechny tyto otázky vznikly, jako určitá odpověď na současné dění v mém světě. Mám na mysli určitou krizi našeho hodnotového systému. Na jedné straně přemrštěné ceny naprosto zbytečných a nekvalitních výrobků a na straně druhé neochota investovat peněžní prostředky do kvalitních potravin nebo jako protihodnotu vzdělávacích programů, abych uvedl alespoň nějaký příklad.

Za kolik nám tedy vlastně stojí kvalita našeho života? Je to hodnota naší vlastní práce, našeho času, která rozhoduje o tom, kolik a do čeho budeme investovat? Je to zdravá sebeláska, která je v dnešním světě tolik opomíjená? Co nebo kdo za nás rozhoduje do čeho vložíme svou energii? Je to reklama v televizi nebo doporučení lékaře? Zkuste si položit takovouto otázku: Kdybych věděl, že mi něco pomůže stát se mou nejkrásnější myšlenkou o sobě, co bych byl ochoten za to poskytnout jako protihodnotu?

V poslední době mi připadá, že se svět rozděluje na dva tábory lidí. Jeden tábor je ochoten investovat svoji energii, čas nebo finanční prostředky do svého osobního růstu, zdraví nebo aktivního zlepšování svého světa. Druhý tábor je naproti tomu pouhým pasivním konzumentem života s cílem spotřebovávat a nechat se používat, jako nástroj, k osobnímu prospěchu některých jedinců či zájmových skupin. Zkuste se zamyslet nad tím, do které skupiny patříte.

Nemám v úmyslu nikoho hodnotit a říkat co je dobře a co je špatně. Mám úctu k životu a k životnímu příběhu každé bytosti na této planetě. Na mysl mi přichází věta, kterou pronesl John Locke v seriálu Lost: Kdo jsme abychom druhým říkali co mají a co nemají dělat? Tato slova jsou velkou životní moudrostí a mým mottem. Neříkám vám co vy konkrétně máte udělat. Ani se nesnažím o nějaké hodnocení současného stavu lidství. Pouze si pokládám otázky. Možná si takové otázky taky kladete a stejně jako já, hledáte odpověď.

Třeba je odpověď blíž než si myslíme. Pro mně se odpovědí stal Vitální princip. Není to pouze styl života, který mi přináší přirozené zdraví, vitalitu, štíhlost, ale je to také určitá filosofie. Filosofie vnitřní změny vnímání života. Dívám se na svět jinýma očima. Je pro mně daleko průzračnější, čistší, hravější, klidnější, a radostnější. Můj svět se stal tím, čím jsem se stal já. Živým organismem, který se vyvíjí, mění a každou chvíli mi do života přináší něco nového. A já mu jako protihodnotu dávám sebe. Svou energii, čas i peníze, které získám svou prací. Kruh se uzavírá. To je koloběh mého života. Radostného a šťastného života. Života, jehož hodnotu a cenu si určuji já.

Život, je zrcadlovým odrazem naší vnitřní reality. Nakonec máme vždy možnost volby. Jakou realitu si zvolíte vy?

Jindřich Tvrdík

www.vitalniprincip.cz

Cena života
Cena života