Blog

Zdravý životní styl, je víc než jen zdravá strava a pohyb

Dnes, bych se chtěl zamyslet nad definicí zdravého životního stylu, tak jak je všeobecně prezentována masmédii a vnímána veřejností. Chtěl bych se na toto téma podívat z širšího úhlu pohledu, tak jak jej vnímám já, protože při mé činnosti průvodce na cestě ke zdravému životnímu stylu, se často setkávám s nepochopením mé úlohy v celém procesu. A hlavně s nepochopením úlohy člověka, který se svůj životní styl snaží změnit. Ať už je motivován touhou po štíhlém těle, vitalitě, pevném zdraví nebo vyrovnané mysli. Přeceňování role průvodce a naopak podceňování role vlastní v celém procesu změny životního stylu, je.. nejčastějším omylem, který vede k nedorozumění a posléze ke zklamání člověka toužícího po změně.

Co je to vlastně „zdravý životní styl“? Co si pod tímto pojmem máme představit? Je to, dogmatické dodržování nějakých pravidel? Nebo je to intuitivní cítění toho, co „je v životě správné“? Osobně se spíše přikláním k té druhé variantě. I když nepopírám, že v počátku naší snahy změnit svůj stávající životní styl, se jaksi potřebujeme opřít o nějakou vizi nebo teorii. Jak se říká, potřebujeme se od něčeho „odpíchnout“ a nevyhneme se tak jisté dávce různých pravidel a dogmat. A je to tak zřejmě v pořádku, protože vlastní názor, si můžeme vytvořit, až na základě vlastních zkušeností a prožitků. A ty můžeme získat jenom, když někde začneme. Třeba i tím, že si vybereme nějaká nadefinovaná pravidla a budeme je dodržovat. Každý z nás je naprostý a jedinečný originál, takže i zkušenosti, byť ze stejného zdroje, budou u každé bytosti, zcela jiné. Představte si manželský pár, který se chystá na firemní večírek jednoho z partnerů. Ten, který bude mít na večírku své přátele a spolupracovníky, se na večírek těší. Druhý z partnerů, který slouží „pouze“ jako doprovod, se na ten samý večírek, těší o poznání méně. Večírek proběhne a druhý den mají manželé za úkol, každý zvlášť samozřejmě, popsat jaký byl. Vsadím se s vámi o co chcete, že po tom, co vyslechnete oba partnery, si budete myslet, že každý z nich byl na úplně jiné párty. A tak je to se všemi našimi prožitky. Svět vnímáme a filtrujeme vždy skrze prizma našich zkušeností, znalostí, nálad, mentálních programů, myšlenkových konstrukcí, atp. Proto i vnímání, tak prostého pojmu jako je „zdravý životní styl“, bude u každého člověka jiné. Pro někoho může zdravý životní styl znamenat, že si dá každý den o jedno pivo méně a pro někoho bude zdravým životním stylem, když se odstěhuje do Himalájí a bude tam s mnichy živ z darů země (čímž nechci nikoho k ničemu nabádat :-)).

Současná masmédia nám zprostředkovávají poněkud zkreslený a notně pokřivený pohled na zdravý životní styl, jako soubor pravidel, nařízení, doporučení, nabídek výrobků, služeb, zákroků a v neposlední řadě také návodů, jak této mety dosáhnout. Většinou je vše podřízeno neviditelné ruce trhu a skoro nikdo už dnes neví, co je vlastně z hlediska zdravého životního stylu dobré a co ne. Lidé jsou tak neuvěřitelně zmatení ze všech těch zaručených informací, že už ztrácejí poslední zbytky sil a zdravého rozumu, a bezhlavě se vrhají do různých experimentálních dobrodružství, které jim připravují ziskuchtiví podnikavci s očividným gustem. Stačí se podívat v televizi na jeden jediný reklamní blok, ve kterém se to hemží zaručenými prostředky na hubnutí, na vrásky, na zácpu, na alergii, na sex, na štěstí, na život, abyste si vytvořili dokonalý obraz dnešního světa a jeho vnímání zdravého životního stylu. Tedy pokud alespoň trochu umíte číst mezi řádky.

Zdravý životní styl tak, jak ho vnímám já, je ale něco docela jiného. Je to určité pole nekonečných a neohraničených možností. Zní vám to příliš abstraktně a ezotericky? Dobře, tedy jinak. Zdravý životní styl, je důsledné zharmonizování všeho, co člověk dělá, cítí, říká, o čem přemýšlí a co vytváří v celé své realitě tak, aby to pracovalo v jeho prospěch a nejvyšší dobro. Vše by mělo být v souladu s naším nejvyšším Já. Tomu já říkám zdravý životní styl. Všechno souvisí se vším. Jestliže jedna ze součástí vašeho života, nepracuje v harmonii s celkem, potom nemůžou fungovat správně ani ostatní části. Za svého života jsem se poučil, že všechno souvisí se vším. To je základ holistického přístupu k životu. A zdravý životní styl, je odrazem této skutečnosti. Pokud vám ale, chce někdo namluvit, že zdravý životní styl, je racionalizace výživy, nebo více pohybu, nebo každodenní meditace, vězte, že je tak daleko od pravdy, jak jen daleko může být. Samozřejmě, že všechny vyjmenované činnosti, jsou důležitou součástí zdravého životního stylu, ale nejsou jím samy o sobě. Nicméně vás k němu můžou dovést, to nepopírám.

Asi si nyní říkáte, hej chlape, tak už nám konečně řekni, co je to podle tebe ten zdravý životní styl! Kdyby to bylo tak jednoduché, hned bych to udělal. Ale, alespoň se o to pokusím. A pokusím se o to z mého úhlu pohledu, berte to tak prosím.

Zdravý životní styl je pro mě jakýsi splývavý pohyb ve středu všeho dění, kdy všechno spolupracuje se vším a vytváří to pocit hlubokého klidu, spokojenosti a vnitřní radosti. Je to zjednodušení života, pro jeho lepší stabilitu a kvalitu. Jsem ve středu všeho dění a uvědomuji si, že všechno je možné. Žádná životní situace, mě nevychýlí ani na jednu stranu životního prostoru. Zdraví, vitalita, klid, radost ztrácejí svůj původní význam jakési nedostižné mety a vznikají jaksi samovolně, bez onoho neviditelného tlaku a nutkání, něco dělat jinak. Všechno přichází úplně přirozeně. Už tu není žádný strach, že dělám něco špatně, že se vymykám a věci, které nejsou v souladu s mým novým pocitem, samy odcházejí. Je to nový pocit sebe vědomí, ne to není chyba, skutečně jsou ty dva výrazy odděleny. Není to sebevědomí přicházející s novým vozem, vyšším platem nebo krásnou ženou. Je to hluboké uvědomování si sebe sama a všeho co je s tímto vědomím v souladu. A co už může být více v souladu se zdravou lidskou bytostí, než její zářící zdraví, přirozený pohyb, klidné meditování, činorodá kreativní činnost jakéhokoliv druhu, milování, laskavé objetí, veselé povídání, radostný smích a hlavně láska…..to všechno je pro mě zdravý životní styl. Jistě jsem neobsáhl úplně všechno, ale pokusil jsem se co nejlépe vystihnout, svou myšlenku. Myšlenku, kterou se snažím zprostředkovat každému zájemci o změnu životního stylu.

A nyní se dostávám k úloze průvodce a provázeného v celém procesu změny životního stylu. Jistě znáte to úsloví, že prst, který ukazuje na měsíc, není měsícem samým. A stejně tak průvodce na cestě, není tou cestou samou. Může být maximálně ukazatelem. Ukazatelem, který je vždy k dispozici, právě ve chvíli, kdy to provázený potřebuje. Může být motivačním billboardem nebo informačním centrem, ale nikdy nemůže být cestou samou. Ta cesta je velmi individuální a je plně v rukou provázeného, kterým směrem se vydá. Provázený musí konat obtížná rozhodnutí a volby, za které ho čeká odměna v podobě zdravého životního stylu v té podobě, jakou si zvolí. A nyní už zbývá jediné, udělat první krok, protože jediným selháním v životě lidském, je neučinění právě tohoto prvního kroku. Hodně štěstí na vaší cestě.

 

Jindřich Tvrdík

www.vitalniprincip.cz

 

Zdravý životní styl
Zdravý životní styl